La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dzień Kariery na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej bydgoskiego UTP 12 Mai 2016 imprimer

Sur 11 Mai de cette année. w Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym im. Jana i  Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, odbył się Dzień Kariery Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Doradcy zawodowi z bydgoskiego CiIPKZ współuczestniczyli w realizacji działań w ramach tej inicjatywy. Studenci brali udział, między innymi, w warsztatach przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiających sprawdzenie siebie w roli kandydata do pracy. Ponadto  wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z Centrum, który pełnił dyżur na Wydziale w dniu wczorajszym.

Opis innych atrakcji, przewidzianych w trakcie Dnia Kariery Wydziału, jest dostępny na stronie Biura Karier Uniwersytetu, które koordynowało przebieg wszystkich działań przewidzianych w ramach tej akcji: http://www.kariera.utp.edu.pl (zakładka “Nouvelles”).

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale