Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zajęcia z wychowankami Bydgoskiego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych 12 Mai 2016 drucken

Auf 11 Mai dieses Jahres. w Bydgoskim Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych, mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy, doradczyni zawodowa z bydgoskiego CIiPKZ przeprowadziła poradę grupową dla 10 wychowanków ośrodka pnMój debiut na rynku pracyAdaptacja w miejscu pracy”. Uczestnicy w trakcie tego spotkania mieli możliwość poznania i zdobycia wiedzy na temat:

 • oczekiwań pracodawców, cenionych przez nich kompetencji pozazawodowych,
 • reguł savoir vivre’u w pracy,
 • rodzajów informacji, których pozyskanie w pierwszych dniach pracy jest niezbędne do szybkiego wdrożenia się w rolę pracownika.

Uczestnictwo w poradzie sprzyjało lepszemu zrozumieniu różnic pokoleniowych, nabyciu umiejętności zachowania się w pracy zgodnie z regułami współpracy grupowej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung