The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zajęcia z wychowankami Bydgoskiego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych 12 May 2016 print

On 11 May this year. w Bydgoskim Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych, mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy, doradczyni zawodowa z bydgoskiego CIiPKZ przeprowadziła poradę grupową dla 10 wychowanków ośrodka pnMój debiut na rynku pracyAdaptacja w miejscu pracy”. Uczestnicy w trakcie tego spotkania mieli możliwość poznania i zdobycia wiedzy na temat:

 • oczekiwań pracodawców, cenionych przez nich kompetencji pozazawodowych,
 • reguł savoir vivre’u w pracy,
 • rodzajów informacji, których pozyskanie w pierwszych dniach pracy jest niezbędne do szybkiego wdrożenia się w rolę pracownika.

Uczestnictwo w poradzie sprzyjało lepszemu zrozumieniu różnic pokoleniowych, nabyciu umiejętności zachowania się w pracy zgodnie z regułami współpracy grupowej.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance