La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zajęcia z wychowankami Bydgoskiego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych 12 Mai 2016 imprimer

Sur 11 Mai de cette année. w Bydgoskim Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych, mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy, doradczyni zawodowa z bydgoskiego CIiPKZ przeprowadziła poradę grupową dla 10 wychowanków ośrodka pnMój debiut na rynku pracyAdaptacja w miejscu pracy”. Uczestnicy w trakcie tego spotkania mieli możliwość poznania i zdobycia wiedzy na temat:

 • oczekiwań pracodawców, cenionych przez nich kompetencji pozazawodowych,
 • reguł savoir vivre’u w pracy,
 • rodzajów informacji, których pozyskanie w pierwszych dniach pracy jest niezbędne do szybkiego wdrożenia się w rolę pracownika.

Uczestnictwo w poradzie sprzyjało lepszemu zrozumieniu różnic pokoleniowych, nabyciu umiejętności zachowania się w pracy zgodnie z regułami współpracy grupowej.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale