Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

„Spotkanie z przedsiębiorczościąjak założyć i rozwinąć własną firmę” 12.05.2016 13 Mai 2016 drucken

Auf 12.05.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy odbyło się szkolenie pt. „Spotkanie z przedsiębiorczościąjak założyć i rozwinąć własną firmę”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach „Maju Mam 2016” i skierowane było do osób chcących założyć własną firmę oraz prowadzących już swoją działalność i chcących ją rozwijać (majowa oferta skierowana jest głównie do mam, na spotkania można przyjść z dziećmi, którymi opiekują się animatorzy i opiekunowie).

Podczas spotkania uczestnicy uzyskali od specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia firmy.
Dowiedzieli się z jakich form wsparcia mogą skorzystać, jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej.
W szkoleniu  udział brali przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorczość tj.: Urząd Miasta Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  bydgoskie CiIPKZ, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Kujawsko – Pommerschen Loan Fund.

W ramach tego spotkania wystosowano zaproszenie dotyczące udziału zainteresowanych zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością w bezpłatnych szkoleniach, które będą odbywały się w budynku Urzędu Miasta w Bydgoszczy wg. harmonogramu umieszczonego na stronie:
http://www.bydgoszcz.pl/gospodarka/MSP/Seminaria_biznesowe.aspx/ .

Zachęcamy osoby zainteresowane tą tematyką do skorzystania z udziału w wybranym szkoleniu.
Uczestnictwo jest BEZPŁATNE

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung