Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2016 r. 13 maja 2016 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 106 213 bezrobotnych. Było to o 4979 osób (4,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 15 628 osób (12,8%) mniej niż w końcu kwietnia 2015 roku.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (od 69 osób w powiecie lipnowskim do 397 osób w powiecie nakielskim), wzrost o 5 osób wystąpił w powiecie grudziądzkim.

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 6075 osób (4,7%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2016 r. wyniosła 1523,8 tys. osób, tak więc w odniesieniu do marca’2016  zmniejszyła się o 76,7 tys. osób, czyli 4,8% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 78,4 tys. osób, czyli 4,2%.). W stosunku do kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 258,4 tys. osób (14,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W kwietniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8625 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 8,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,6% mniej niż w kwietniu 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych