The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 16 May 2016 print

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 11 May 2016 r. podjął uchwałę Nr 19/593/16 w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016

Dokument realizuje cele Strategii  rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020-Plan modernizacji 2020, określając najistotniejsze zadania, jakie będą podejmowane w województwie w 2016 roku w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej jego mieszkańców oraz rozwoju aktywnej polityki rynku pracy. Określa on preferowane programy regionalne, projekty lokalne oraz priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance