La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 16 Mai 2016 imprimer

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 11 Mai 2016 r. podjął uchwałę Nr 19/593/16 w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016

Dokument realizuje cele Strategii  rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020-Plan modernizacji 2020, określając najistotniejsze zadania, jakie będą podejmowane w województwie w 2016 roku w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej jego mieszkańców oraz rozwoju aktywnej polityki rynku pracy. Określa on preferowane programy regionalne, projekty lokalne oraz priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale