Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne z agencją zatrudnienia FAIR Personal w dniu 23 Mai dieses Jahres. 16 Mai 2016 drucken

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech. Poszukiwani są m.in. Stolarze, Murarze, Spawacze, Kierowcy i wiele innych.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem niemieckiej firmy Fair Personal + Qualifizierung  odbędzie się 23 Mai 2016 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przy ul. Autobahn Chełmińska 30/32, niski parter.

Zapisy pod numerem telefonu 56-669-39-08, bądź osobiście w siedzibie Urzędu, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, Parteien, pokój 106.

Zapoznaj się z ofertami

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung