The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne z agencją zatrudnienia FAIR Personal w dniu 23 May this year. 16 May 2016 print

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech. Poszukiwani są m.in. Stolarze, Murarze, Spawacze, Kierowcy i wiele innych.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem niemieckiej firmy Fair Personal + Qualifizierung  odbędzie się 23 May 2016 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przy ul. Highway Chełmińska 30/32, niski parter.

Zapisy pod numerem telefonu 56-669-39-08, bądź osobiście w siedzibie Urzędu, st. Highway Chełmińska 30/32, parties, pokój 106.

Zapoznaj się z ofertami

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance