Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady grupowe w 3 kwartale w CIiPKZ w Bydgoszczy 1 Juni 2016 drucken

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją porad grupowych zaplanowanych na 3 kwartał tego roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Pora letnia to świetna okazja aby dopracować własną strategię poszukiwania pracy, stworzyć skuteczne dokumenty aplikacyjne, nabyć nową wiedz\ę i umiejętności pomocne w odnalezieniu się na rynku pracy.

To oferta dla każdego!  Warto skorzystać.

Bliższe informacje o ofercie zajęć, dostępne w Harmonogramie porad grupowych.

Uczestnictwo bezpłatne, zgłoś swój udział już dziś.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

  • Praca w WUP Toru
    Course Arbeit im VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Statistisches Zentralamt
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Staatliche Arbeitsinspektion
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    Die Grüne Linie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Sozialversicherung