Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 13 Juni 2016 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, daß an 21 Juni 2016 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Filmar **** przy ul. Grudziądzka 45 in Toruń (sala w centrum konferencyjnym na parterze) odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 für Untermaßnahme 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: promocja małpa wup kropka torun kropka pl von 19 Juni.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung