The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 13 June 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, that on 21 June 2016 r. at 10:00 w Hotelu Filmar **** przy ul. Grudziądzka 45 in Toruń (sala w centrum konferencyjnym na parterze) odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 for Submeasure 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: promocja małpa wup kropka torun kropka pl by 19 June.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance