Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

KOMUNIKAT dotyczący zmiany numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 20 Juni 2016 drucken

Bitte seien geraten, iż w związku z zmianą numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zmianie ulega miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 19.05.2016 r. konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 für Untermaßnahme 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu należy składać w okresie od 20.06.2016 tun 04.07.2016 r. pod adresem:

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32
87-100 Torun
Parteien, Zimmer Nr. 102

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung