Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Juni 2016 drucken

Auf 13 Juni. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki, podczas którego radni rozmawiali m.in. o korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu informację w tym zakresie przedstawili: Mariola Wilmanowicz kierownik Wydziału Badań i Analiz oraz Janusz Bokser kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zostały omówione zagadnienia dotyczące działań realizowanych przez WUP w Toruniu w aspekcie korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy,  a w szczególności dotyczące: prowadzenia badań i analiz odnoszących się do sytuacji na rynku pracy w określonych zawodach, świadczenia usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, przygotowywania lokalnych informacji o zawodach oraz opinii dotyczących planowanych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, a także organizacji konkursów z zakresu problematyki rynku pracy.

Więcej informacji w załączniku.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung