La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Juin 2016 imprimer

Sur 13 Juin. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki, podczas którego radni rozmawiali m.in. o korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu informację w tym zakresie przedstawili: Mariola Wilmanowicz kierownik Wydziału Badań i Analiz oraz Janusz Bokser kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zostały omówione zagadnienia dotyczące działań realizowanych przez WUP w Toruniu w aspekcie korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy,  a w szczególności dotyczące: prowadzenia badań i analiz odnoszących się do sytuacji na rynku pracy w określonych zawodach, świadczenia usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, przygotowywania lokalnych informacji o zawodach oraz opinii dotyczących planowanych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, a także organizacji konkursów z zakresu problematyki rynku pracy.

Więcej informacji w załączniku.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale