La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca dla Opiekunów/ek osób starszych w Niemczech w dniu 5 lipca br. – Promedica (nr KRAZ: 6837) 23 Juin 2016 imprimer

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby chcące podjąć pracę w charakterze Opiekuna/ki Osób Starszych w Niemczech na spotkanie informacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia PROMEDICA (nr KRAZ: 6837), które odbędzie się 5 Juillet 2016 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przy ul. Autoroute Chełmińska 30/32, niski parter.

Zapisy pod numerem telefonu 56-669-39-08, bądź osobiście w siedzibie Urzędu, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, les parties, pokój 106.

Détails de l'offre

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale