Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 29 Juni 2016 drucken

Bitte seien geraten, daß an 29 Juni 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zmian oraz zamieszczamy dokumenty, które uległy zmianie.

Pobierz: Informacja o zmianach / 29-06-2016 r.

Pobierz: Regulamin Konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16

Pobierz: Instrukcja użytkownika SOWA dla PO WER

Pobierz: Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung