Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowy nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 30 Juni 2016 drucken

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 29 Juni 2016 r. ogłosił III nabór  wniosków dla powiatowych urzędów pracy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r.:

 1. programów dla osób bezrobotnych, dotyczących wspierania tworzenia
  i przystępowania do spółdzielni socjalnych;
 2. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 3. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art.49 pkt 2 ich 4-6 ustawy, tj:
  • bezrobotni długotrwale;
  • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
  • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

Kwota przyznana dla województwa kujawsko-pomorskiego na ww. programy to  5 955 tys. zł.

Dodatkowo Minister ogłosił nabór wniosków na:

 • Program Aktywizacja i Integracja – kwota dostępna dla wszystkich województw – 10 mln zł;
 • programy regionalne – kwota dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego – 3 308 tys. zł.
Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung