The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowy nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 30 June 2016 print

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 29 June 2016 r. ogłosił III nabór  wniosków dla powiatowych urzędów pracy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r.:

 1. programów dla osób bezrobotnych, dotyczących wspierania tworzenia
  i przystępowania do spółdzielni socjalnych;
 2. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 years;
 3. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art.49 pkt 2 i 4-6 ustawy, tj:
  • bezrobotni długotrwale;
  • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
  • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

Kwota przyznana dla województwa kujawsko-pomorskiego na ww. programy to  5 955 tys. zł.

Dodatkowo Minister ogłosił nabór wniosków na:

 • Program Aktywizacja i Integracja – kwota dostępna dla wszystkich województw – 10 mln zł;
 • programy regionalne – kwota dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego – 3 308 tys. zł.
How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance