Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Umowy podpisane w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój – 30.06.2016 r. 30 Juni 2016 drucken

Bitte seien geraten, że Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w czerwcu 2016 r. zawarł 1 umowę o dofinansowanie projektu. W
związku z powyższym łącznie zostało zawartych 12 umów z Beneficjentami w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-
001/15 unter Teilmaßnahme 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pobierz: Lista podpisanych umów (30.06.2016)

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung