The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z Agencją Zatrudnienia SK EXPRES 1 July 2016 print

On 30 June 2016 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z p. Konradem Kuczyńskim -specjalistą ds. rekrutacji Agencji Zatrudnienia SK EXPRES Sp. z o.o. – oddział we Włocławku, nr KRAZ 3289 dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia jako pracownik przy produkcji komputerów, przy montażu foteli samochodowych oraz jako operator linii montażowej na terenie Czech i Słowacji.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowiskach. Podczas spotkania przedstawiciel Agencji Zatrudnienia przybliżył szczegóły dotyczące prowadzonej rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom, oraz przekazał materiały informacyjne wszystkim osobom uczestniczącym.

Na koniec wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni na rozmowy indywidualne oraz testy manualne do oddziału Agencji Zatrudnienia mieszczącego się we Włocławku.

Informacja po spotkaniu z Agencją Zatrudnienia SK EXPRES print

On 30 June 2016 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z p. Konradem Kuczyńskim -specjalistą ds. rekrutacji Agencji Zatrudnienia SK EXPRES Sp. z o.o. – oddział we Włocławku, nr KRAZ 3289 dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia jako pracownik przy produkcji komputerów, przy montażu foteli samochodowych oraz jako operator linii montażowej na terenie Czech i Słowacji.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowiskach. Podczas spotkania przedstawiciel Agencji Zatrudnienia przybliżył szczegóły dotyczące prowadzonej rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom, oraz przekazał materiały informacyjne wszystkim osobom uczestniczącym.

Na koniec wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni na rozmowy indywidualne oraz testy manualne do oddziału Agencji Zatrudnienia mieszczącego się we Włocławku.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance