La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnej informacji o zawodach 5 Juillet 2016 imprimer

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaprasza do zapoznania się z aktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi informacji lokalnej o zawodach:

z wykształceniem wyższym:

 • bibliotekoznawca
 • doradca w systemie oświaty (doradca zawodowy)
 • dziennikarz
 • fizjoterapeuta
 • geograf
 • historyk
 • historyk sztuki
 • konserwator dzieł sztuki
 • krytyk artystyczny
 • nauczyciel języka obcego
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • politolog
 • specjalista do spraw integracji europejskiej
 • specjalista do spraw ratownictwa medycznego
 • specjalista ochrony środowiska
 • teolog

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik archiwista
 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik ochrony środowiska
 • technik rachunkowości
 • technik technologii ceramicznej
 • technik urządzeń sanitarnych

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • betoniarz-zbrojarz
 • cieśla
 • kamieniarz
 • kowal
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • serrurier
 • sprzedawca

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale