The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania zawodów 6 July 2016 print

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

z wykształceniem wyższym:

 • antropolog
 • archiwista
 • artysta grafik
 • artysta rzeźbiarz
 • audiofonolog
 • audytor
 • forestry engineer
 • Dentist
 • przedstawiciel medyczny
 • specjalista do spraw dietetyki
 • specjalista do spraw public relations
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • specjalista do spraw zamówień publicznych
 • planner

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik drogownictwa
 • technik handlowiec
 • technik hodowca koni
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik technologii chemicznej
 • technik technologii szkła

z wykształceniem zawodowym:

 • roofer
 • building insulation fitter
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Nowe opracowanie dotyczy zawodu jeździec.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Local Information about the event.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance