La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania zawodów 6 Juillet 2016 imprimer

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

z wykształceniem wyższym:

 • antropolog
 • archiwista
 • artysta grafik
 • artysta rzeźbiarz
 • audiofonolog
 • audytor
 • inżynier leśnictwa
 • lekarz dentysta
 • przedstawiciel medyczny
 • specjalista do spraw dietetyki
 • specjalista do spraw public relations
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • specjalista do spraw zamówień publicznych
 • urbanista

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik drogownictwa
 • technik handlowiec
 • technik hodowca koni
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik technologii chemicznej
 • technik technologii szkła

z wykształceniem zawodowym:

 • dekarz
 • monter izolacji budowlanych
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Nowe opracowanie dotyczy zawodu jeździec.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale