Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juni 2016 r. 7 Juli 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 czerwca 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 910 bezrobotnych. Dies war 3602 osoby (3,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 002 osoby (10,0%) mniej niż w końcu czerwca 2015 Jahr. Po raz pierwszy od października 2008 roku liczba bezrobotnych wyniosła mniej niż 100 tys. osób[1].

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (von 5 osób w powiecie radziejowskim do 504 osób w powiecie inowrocławskim).

W czerwcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5803 Menschen (5,0%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 1394,0 tys. osób, tak więc w odniesieniu do maja’2016 zmniejszyła się o 62,81 tysczyli 4,3% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 79,8 tys. osób, czyli 4,7%). W stosunku do maja 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 242,4 tys. osób (14,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im Juni 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8755 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 19,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 4,3% mniej niż w czerwcu 2015 r.).

[1] W końcu października 2008 r. w rejestrach  PUP pozostawało 99 600 osób bezrobotnych.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung