The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in June 2016 r. 7 July 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 czerwca 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 910 bezrobotnych. This was 3602 osoby (3,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 002 osoby (10,0%) mniej niż w końcu czerwca 2015 year. Po raz pierwszy od października 2008 roku liczba bezrobotnych wyniosła mniej niż 100 thousand. osób[1].

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (from 5 osób w powiecie radziejowskim do 504 osób w powiecie inowrocławskim).

W czerwcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5803 people (5,0%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 1394,0 tys. osób, tak więc w odniesieniu do mthousand’2016 zmniejszyła się o 62,81 tys. osób, czyli 4,3% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 79,8 tys. osób, czyli 4,7%). W stosunku do maja 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 242,4 tys. osób (14,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In June 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8755 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 19,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 4,3% mniej niż w czerwcu 2015 r.).

[1] W końcu października 2008 r. w rejestrach  PUP pozostawało 99 600 osób bezrobotnych.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance