Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Interesujący projekt 8 Juli 2016 drucken

Fundacja dla UKW w dniu 01.05.2016  rozpoczęła realizację nowego projektuAdministr@tor siecipewna praca, lepszy start! Program mobilności ponadnarodowej”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w jego ramach zostaną zrealizowane: darmowy kurs administratorów sieci Cisco CCNA  oraz 2-miesięczny staż zawodowy w Holandii!
Kurs Cisco CCNA nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany tak by uczestnicy stopniowo poznawali protokoły budując sieć na przykładzie ćwiczeń praktycznych wykonywanych na ruterach oraz przełącznikach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych
a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows oraz wykorzystania www.

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 18 - 35 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych)
 • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie biorące udziału w szkoleniu w okresie 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu
 • znające język angielski co najmniej na poziomie podstawowym.

Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w kursie technicznego języka angielskiego, szkoleniu kulturowym, szkoleniach interpersonalnych. Projektodawca zapewnia uczestnikom bezpośrednią opiekę mentorów krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na www.administratorsieci.eu

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung