The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interesujący projekt 8 July 2016 print

Fundacja dla UKW w dniu 01.05.2016  rozpoczęła realizację nowego projektuAdministr@tor siecipewna praca, lepszy start! Program mobilności ponadnarodowej”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w jego ramach zostaną zrealizowane: darmowy kurs administratorów sieci Cisco CCNA  oraz 2-miesięczny staż zawodowy w Holandii!
Kurs Cisco CCNA nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany tak by uczestnicy stopniowo poznawali protokoły budując sieć na przykładzie ćwiczeń praktycznych wykonywanych na ruterach oraz przełącznikach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych
a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows oraz wykorzystania www.

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 18 – 35 years
 • zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych)
 • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie biorące udziału w szkoleniu w okresie 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu
 • znające język angielski co najmniej na poziomie podstawowym.

Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w kursie technicznego języka angielskiego, szkoleniu kulturowym, szkoleniach interpersonalnych. Projektodawca zapewnia uczestnikom bezpośrednią opiekę mentorów krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na www.administratorsieci.eu

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance