La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interesujący projekt 8 Juillet 2016 imprimer

Fundacja dla UKW w dniu 01.05.2016  rozpoczęła realizację nowego projektuAdministr@tor siecipewna praca, lepszy start! Program mobilności ponadnarodowej”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w jego ramach zostaną zrealizowane: darmowy kurs administratorów sieci Cisco CCNA  oraz 2-miesięczny staż zawodowy w Holandii!
Kurs Cisco CCNA nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany tak by uczestnicy stopniowo poznawali protokoły budując sieć na przykładzie ćwiczeń praktycznych wykonywanych na ruterach oraz przełącznikach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych
a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows oraz wykorzystania www.

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 18 - 35 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych)
 • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie biorące udziału w szkoleniu w okresie 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu
 • znające język angielski co najmniej na poziomie podstawowym.

Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w kursie technicznego języka angielskiego, szkoleniu kulturowym, szkoleniach interpersonalnych. Projektodawca zapewnia uczestnikom bezpośrednią opiekę mentorów krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na www.administratorsieci.eu

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale