La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków z rezerwy środków Funduszu Pracy 8 Juillet 2016 imprimer

5 Juillet 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 année:

 • programów dla bezrobotnych „byłych opiekunów osób niepełnosprawnych”;
 • programów specjalnych na podstawie art.66a ust.7 ustawy adresowanych do bezrobotnych „byłych opiekunów osób niepełnosprawnych”.

Minister przeznaczył dodatkowe środki z rezerwy Funduszu pracy w kwocie 10 mln zł.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale