La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zaktualizowane opracowania informacji lokalnej o zawodach 8 Juillet 2016 imprimer

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

z wykształceniem wyższym:

 • agent celny
 • architekt krajobrazu
 • architekt wnętrz
 • artysta fotografik
 • artysta malarz
 • geofizyk
 • inżynier budownictwabudownictwo ogólne
 • inżynier budownictwabudownictwo przemysłowe
 • inżynier geodeta
 • inżynier gospodarki przestrzennej
 • inżynier mechanik
 • inżynier mechanik lotniczy
 • inżynier ogrodnictwa
 • inżynier telekomunikacji
 • kartograf
 • kulturoznawca
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • specjalista do spraw kadr
 • specjalista resocjalizacji

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik geodeta
 • technik księgarstwa

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

  • koszykarz-plecionkarz
  • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  • mechanik  precyzyjny

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami o sytuacji zawodów na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego na stronie Informacja lokalna o zawodach.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale