La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w 2015 année 4 Août 2016 imprimer

Bureau régional du Travail a publié une étude à Toruń com. „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 année ".

Opracowanie zawiera dane dotyczące bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, którzy byli zarejestrowani w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego w końcu 2015 année. Analizę sporządzono na podstawie: danych  wygenerowanych z Systemu Informatycznego Syriusz, danych GUS o szkolnictwie wyższym oraz sprawozdań MPiPS-01 o rynku pracy. Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym.

Więcej czytaj: Urząd -> Publikacje -> Publications sur le marché du travail

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale