Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juli 2016 r. 5 August 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 96 533 bezrobotnych. Dies war 2365 Menschen (2,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 119 osób (10,3%) mniej niż w końcu lipca 2015 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (von 13 osób w powiecie toruńskim do 338 osób w powiecie inowrocławskim). Wzrost o 51 osób wystąpił w powiecie sępoleńskim.

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2260 Menschen (2,1%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 1362,0 tys. osób, tak więc w odniesieniu do czerwca’2016 zmniejszyła się o 30,5 tysczyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 36,6 tys. osób, czyli 2,3%). W stosunku do lipca 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 223,7 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im Juli 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7393 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 17,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 11,3% mniej niż w lipcu 2015 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung