La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2016 r. 5 Août 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 96 533 bezrobotnych. Ce fut 2365 personnes (2,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 119 osób (10,3%) mniej niż w końcu lipca 2015 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (à partir de 13 osób w powiecie toruńskim do 338 osób w powiecie inowrocławskim). Wzrost o 51 osób wystąpił w powiecie sępoleńskim.

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2260 personnes (2,1%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 1362,0 tys. osób, tak więc w odniesieniu do czerwca’2016 zmniejszyła się o 30,5 tysczyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 36,6 tys. osób, czyli 2,3%). W stosunku do lipca 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 223,7 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Juillet 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7393 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 17,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 11,3% mniej niż w lipcu 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale