La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych 8 Août 2016 imprimer

Sur 3 Août 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał
dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 5 955 000 na realizację przez  powiatowe urzędy pracy programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym na:

 • programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji
  na rynku pracy, visée à l'article. 49 point 2 i 4-6 ustawy;
 • programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Ponadto Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy
 w wysokości 3 308 0000 na realizację programu regionalnego. W ramach tego programu aktywizacją zostaną objęte  osoby bezrobotne w wieku 30-50, w tym głównie: kobiety,  osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale