La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowy nabór wniosków z rezerwy środków Funduszu Pracy 23 Août 2016 imprimer

23 Août 2016 roku Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 100 mln zł na finansowanie w 2016 roku aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy nie kwalifikują się do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach PO WER.

Programami będą mogły być objęte:

 • osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, :
 • bezrobotnych do 30 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
 • bezrobotne osoby od 30 faire 50 roku życia.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale