Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Współpraca z Agencją pracy MONTIX s.r.o. – praca w charakterze pracownika produkcji na Słowacji 7 September 2016 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, że w dniach 10 ich 18 sierpnia br. odbyły się spotkania informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Agencji pracy MONTIX s.r.o. dotyczące zatrudnienia na stanowisku pracownika produkcyjnego w zakładach Hella Slovakia Front Lighting, s.r.o. specjalizujących się w montażu oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego.  W dotychczasowych spotkaniach uczestniczyły 22 osoby.  Uczestnicy mieli możliwość  zapoznania się koncepcją zatrudnienia w słowackim oddziale Hella Kočovce oraz zadawania szczegółowych pytań na temat warunków pracy, płacy oraz możliwości rozwoju osobistego w ramach przedstawianej oferty pracy. Osoby zainteresowane pracą uczestniczyły w teście zdolności manualnych, którego pozytywne zaliczenie było jednym z  warunków podjęcia pracy.  W dniu 9 września br. o godz. 10.00 we włocławskim oddziale WUP, BIENENSTOCK. Bulwary 5B zaplanowano kolejne spotkanie z Agencją MONTIX, na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (54) 411-21-40.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung