The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in August 2016 r. 7 September 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 650 bezrobotnych. This was 800 people (0,8%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 9715 osób (9,2%) mniej niż w końcu sierpnia 2015 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 8 osób w powiecie fromdgoskim do 161 osób w powiecie sępoleński). Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył 7 powiatów (od 12 osób w Toruniu do 93 osób w powiecie lipnowskim).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2287 people (2,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 105 365 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2016 r. wyniosła 1348,2 tys. osób, tak więc w odniesieniu do lipca 2016 zmniejszyła się o 13,3 tys. osób, czyli 1,0% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,1 tys. osób, czyli 1,4%). W stosunku do sierpnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 215,4 tys. osób (13,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In August 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8010 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 7,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 7,5% mniej niż w sierpniu 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance