La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Août 2016 r. 7 Septembre 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 650 bezrobotnych. Ce fut 800 personnes (0,8%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 9715 osób (9,2%) mniej niż w końcu sierpnia 2015 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 8 osób w powiecie bà partir degoskim do 161 osób w powiecie sępoleński). Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył 7 powiatów (od 12 osób w Toruniu do 93 osób w powiecie lipnowskim).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2287 personnes (2,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 105 365 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2016 r. wyniosła 1348,2 tys. osób, tak więc w odniesieniu do lipca 2016 zmniejszyła się o 13,3 tys. osób, czyli 1,0% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,1 tys. osób, czyli 1,4%). W stosunku do sierpnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 215,4 tys. osób (13,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Août 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8010 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 7,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 7,5% mniej niż w sierpniu 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale