Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych 20 September 2016 drucken

Auf 15 września  2016 roku  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  przyznał 9 samorządom  powiatów  województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 3 068 800,00 zł na aktywizację  zawodową bezrobotnych.

W ramach  ww.  środków Powiatowe Urzędy Pracy  w:  Mogilnie, Radziejowie, Rypinie, Sępólnie  Krajeńskim oraz Tucholi  będą realizowały  programy  dla  osób  bezrobotnych  będących  w  szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy
o promocji i instytucjach rynku pracy
, dh: bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  bezrobotnych  korzystający  ze   świadczeń  pomocy  społecznej,  bezrobotnych  posiadających co  najmniej  jedno dziecko
tun 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.

Ponadto  Powiatowe  Urzędy  Pracy w:  Aleksandrowie  Kujawskim,  Bydgoszczy,  Grudziądzu,  Lipnie  i   Radziejowie  będą realizowały programy skierowane do osób bezrobotnych od 30 tun 50 roku życia.

W ramach ww. programów zostanie objętych wsparciem łącznie 382 Menschen.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung