La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych 20 Septembre 2016 imprimer

Sur 15 września  2016 roku  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  przyznał 9 samorządom  powiatów  województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 3 068 800,00 na aktywizację  zawodową bezrobotnych.

W ramach  ww.  środków Powiatowe Urzędy Pracy  w:  Mogilnie, Radziejowie, Rypinie, Sępólnie  Krajeńskim oraz Tucholi  będą realizowały  programy  dla  osób  bezrobotnych  będących  w  szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy
o promocji i instytucjach rynku pracy
, tj.: bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  bezrobotnych  korzystający  ze   świadczeń  pomocy  społecznej,  bezrobotnych  posiadających co  najmniej  jedno dziecko
faire 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.

Ponadto  Powiatowe  Urzędy  Pracy w:  Aleksandrowie  Kujawskim,  Bydgoszczy,  Grudziądzu,  Lipnie  i   Radziejowie  będą realizowały programy skierowane do osób bezrobotnych od 30 faire 50 roku życia.

W ramach ww. programów zostanie objętych wsparciem łącznie 382 personnes.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale