Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konkurs na najlepsze europejskie praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości osób młodych. 22 September 2016 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że organizacja E.L.I.S.A.N (European network for inclusion and local social action) we współpracy z P.E.D.A. (Regional Union of Municipalities of Attica) ogłosiła konkurs na  najlepsze europejskie praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości osób młodych. Zgłoszenia najlepszych praktyk w języku angielskim lub francuskim należy przesyłać do dnia 7 Oktober 2016 na adres zamieszczony w fiszkach projektowych.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung