The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs na najlepsze europejskie praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości osób młodych. 22 September 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że organizacja E.L.I.S.A.N (European network for inclusion and local social action) we współpracy z P.E.D.A. (Regional Union of Municipalities of Attica) ogłosiła konkurs na  najlepsze europejskie praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości osób młodych. Zgłoszenia najlepszych praktyk w języku angielskim lub francuskim należy przesyłać do dnia 7 October 2016 na adres zamieszczony w fiszkach projektowych.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance