Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowy nabór wniosków na finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych 22 September 2016 drucken

W dniu 20 September 2016 r. Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy
o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, tj:

 1. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
 2. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 25 roku życia;
 3. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 4. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy;
 5. programów wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych;
 6. programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
 7. programów realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia;
 8. programów aktywizacji zawodowej repatriantów;
 9. programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, w tym przyjętych w ramach unijnego programu przesiedleń i relokacji;
 10. innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung