Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 10-cio częściowy DZ.RI.231-4.2016 23 September 2016 drucken

Postępowanie 10 częściowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 Absatz. 8, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 29 Januar 2004. – Vergaberecht (Dz.. Sie. z 2015r. Artikel. 2164, mit anschließendem. zm.) na zakup  i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową całkowitej opieki serwisowej, przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej EMC, przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP, przedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Officescan, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk, przedłużenie wsparcia technicznego dla platformy vmware, zakup licencji oprogramowania biurowego, zakup urządzenia do centralnego zbierania i analizowania logów, zakup serwera NAS,  zakup notebooków, zakup stacji dokującej, zakup monitora na potrzeby  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

DZ.RI.2016.09.23 Ogłoszenie

DZ.RI.2016.09.23 SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

Modyfikacja SIWZ

DZ_RI_2016.09.29_Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

DZ_RI_2016.09.29_Pytania i odpowiedzi nr 1 ich 2

DZ.RI.2016.09.30_Pytanie i odpowiedź nr 3

DZ.RI.2016.10.05_Informacja z otwarcia ofert

DZ.RI.2016.10.05_Modyfikacja zestawienie ofert

DZ.RI.2016.10.06_Druga modyfikacja zestawienie ofert

DZ.RI.2016.10.28_ROZSTRZYGNIĘCIE

DZ.RI.2016.10.28_zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia części J

DZ.RI.2016.10.2016_ponowne zawiadomienie o rozstrzygnięciu części J

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung