La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 10-cio częściowy DZ.RI.231-4.2016 23 Septembre 2016 imprimer

Postępowanie 10 częściowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraphe. 8, conformément à la loi du 29 Janvier 2004. – Droit des marchés publics (Dz. Vous. z 2015r. Article. 2164, avec la suite. zm.) na zakup  i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową całkowitej opieki serwisowej, przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej EMC, przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP, przedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Officescan, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk, przedłużenie wsparcia technicznego dla platformy vmware, zakup licencji oprogramowania biurowego, zakup urządzenia do centralnego zbierania i analizowania logów, zakup serwera NAS,  zakup notebooków, zakup stacji dokującej, zakup monitora na potrzeby  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

DZ.RI.2016.09.23 Ogłoszenie

DZ.RI.2016.09.23 SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

Modyfikacja SIWZ

DZ_RI_2016.09.29_Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

DZ_RI_2016.09.29_Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2

DZ.RI.2016.09.30_Pytanie i odpowiedź nr 3

DZ.RI.2016.10.05_Informacja z otwarcia ofert

DZ.RI.2016.10.05_Modyfikacja zestawienie ofert

DZ.RI.2016.10.06_Druga modyfikacja zestawienie ofert

DZ.RI.2016.10.28_ROZSTRZYGNIĘCIE

DZ.RI.2016.10.28_zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia części J

DZ.RI.2016.10.2016_ponowne zawiadomienie o rozstrzygnięciu części J

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale