Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2016 r. 10 października 2016 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 038 bezrobotnych. Było to o 539 osób (0,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 9354 osoby (9,0%) mniej niż w końcu września 2015 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 5 osób w powiecie bydgoskim, chełmińskim i grudziądzkim do 148 osób w powiecie toruńskim). Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył 7 powiatów (od 6 osób w Toruniu do 99 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 973 osoby (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 104 392 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2016 r. wyniosła 1325,6 tys. osób, tak więc w odniesieniu do sierpnia 2016 zmniejszyła się o 21,2 tys. osób, czyli 1,6% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 24,2 tys. osób, czyli 1,5%). W stosunku do września 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 213,7 tys. osób (13,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

We wrześniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8528 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 9,8% mniej niż we wrześniu 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych