Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – informacja sygnalna na 30.09.2016 r. 18 Oktober 2016 drucken

Według danych na dzień 30.09.2016 r. Powiatowe Urzędy Pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowały 34188 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom z Armenii, Belarus, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. To o 4494 oświadczenia więcej niż w całym 2015 r. (29694 oświadczenia).

Więcej informacji dot. zatrudniania cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung