La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – informacja sygnalna na 30.09.2016 r. 18 Octobre 2016 imprimer

Według danych na dzień 30.09.2016 r. Powiatowe Urzędy Pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowały 34188 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. To o 4494 oświadczenia więcej niż w całym 2015 r. (29694 oświadczenia).

Więcej informacji dot. zatrudniania cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale